O nas

DANIEL ZYCH – mediator stały, wpisany na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne a także absolwent  studiów magisterskich na kierunku Pedagogika  opiekuńczo – wychowawcza.  Ponadto ukończył  podyplomowe studia na Uniwersytecie Szczecińskim z zakresu socjoterapii i terapii pedagogicznej.

Przez kilka lat prowadził szkolenia w Ośrodku Mediacyjnym przy Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Aktualnie jest  wykładowcą w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim oraz Ośrodku Mediacyjnym  przy Fundacji Porozumienia Społecznego i Integracji „Impuls” w Szczecinie z zakresu mediacji, efektywnej komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń mediacyjnych w tym szkoleń dla służb mundurowych, a także dysponuje doświadczeniem w pracy zarówno z podmiotami prywatnymi, państwowymi, samorządowymi, jak i podmiotami trzeciego sektora (stowarzyszenia, fundacje organizacje pozarządowe). Specjalizuje się w mediacjach z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa handlowego oraz prawa cywilnego w tym mediacji rodzinnych.

BOGDAN WERNICKI – mediator stały, wpisany na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie.
Jest absolwentem studiów wyższych na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.
Przez wiele lat zajmował się resocjalizacją i pomocą dla osób, które weszły w konflikt z prawem. Prowadził szkolenia w Ośrodku Mediacyjnym przy Fundacji Porozumienia Społecznego i Integracji „Impuls” w Szczecinie oraz Ośrodku Mediacyjnym przy Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie z zakresu mediacji, efektywnej komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu wybranych praktycznych aspektów prawa karnego jak też specjalistycznych szkoleń dedykowanych dla pedagogów oraz służb mundurowych.
Zajmuję się prowadzeniem mediacji gospodarczych, rodzinnych oraz karnych.